Tepelné čerpadlo.


Zahrnuje v sobě celou řadu předností, díky nimž je vytápění cenově výhodné, pohodlné a ekologické. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zařízení, které odebírá teplo z venkovního vzduchu a pomocí výměníku toto teplo pak předává do systému vytápění Vašeho domu. S tepelným čerpadlem se potom vzduch stává nevyčerpatelným zdrojem energie. Taková technologie představuje flexibilní
a cenově efektivní alternativu elektrokotlů nebo kotlů na fosilní paliva,
navíc s možností chlazení.

Proč Tepelné čerpadlo ?

Záhlaví drevostavbymontovane.cz

Energetická účinnost z nich dělá ideální řešení pro snížení spotřeby energie a emisí CO2.
Teplota venkovního vzduchu je zpravidla mnohem vyšší než teplota výparníku. Cirkulací venkovního vzduchu přes výparník je tak chladný výparník tímto vzduchem celoročně ohříván, tzn. čerpá teplo ze vzduchu, za které nemusíme platit. S pomocí inovativní technologie našeho speciálního invertoru s regulovatelným výkonem lze získat ze vzduchu až dvě třetiny potřebné tepelné energie. Ukázkový příklad
(ve formátu PDF)
.

Záhlaví drevostavbymontovane.cz

Větrání, které ušetří Vaše finance na vytápění.

Svěží vzduch, zdravé dýchání s využitím návratnosti energie, to jsou hlavní důvody, proč stavět právě naše rodinné domy se systémem větrání s rekuperací. Na základě internetových diskuzních příspěvků od lidí, kteří bydlí v těchto domech je rekuperace doslova nezbytná pro tyto typy domů.
Z venkovního prostředí se tak dovnitř domu nedostává zbytečně vysoká vlhkost.Rekuperace

je zpětné získávání tepla. Odpadní vzduch z domu prochází rekuperačním výměníkem, kde předehřívá čerstvý venkovní vzduch na přívodu do domu. Přiváděný a odváděný vzduch jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, které zabraňují zpětnému průniku pachů (z kuchyní, toalet a koupelen). Kvalita vzduchu má totiž přímý vliv na náš zdravotní stav. Znečištěné ovzduší způsobuje častější výskyt zdravotních problémů, jako jsou alergie, astma, ekzémy, oslabená imunita apod. Týká se to nejenom dětí, které se s takovými problémy potkávají už od narození, ale potíže se stále častěji vyskytují u lidí různého věku, kteří dříve podobné problémy neměli. Kvalita vzduchu uvnitř námi dodávaného rodinného domu, kde trávíme velkou část života se systémem řízeného větrání je na velmi špičkové úrovni.
Výhodou tohoto úsporného větrání je především snižování nákladů
na vytápění, řízení úrovně větrání, filtrace vzduchu pomocí prachových
a pylových filtrů, minimalizace tepelných rozdílů a potlačení nekontrolovaného průvanu. Tento systém pomáhá zajistit stále čerstvý vzduch.

Celý systém rekuperace v rodinných domech lze řídit z jednoho místa »automaticky« (např. vyvětrat pokoj každé 3 hodiny
a udržovat teplotu na 22°C s vlhkostí 65%) nebo ručně měnit teploty a větrání.

Tuto soustavu lze také doplnit o čidla kvality vzduchu.  Výkon větrání bude nastavován podle okamžitého požadavku na jeho kvalitu.

Systém také umožňuje za předpokladu připojení na internet, že například v době pobytu na dovolené lze na dálku upravovat ovzduší v tomto domě třeba na základě okolní venkovní teploty. Dokonce lze v jednotlivých místnostech rozsvěcet i zhasínat osvětlení a navodit tak dojem, že jste stále někdo doma. Způsobů, jak řídit teplotu a kvalitu ovzduší v domě je celá řada a záleží pouze na Vás, kterou variantu příslušenství si vyberete.

Závěrem pro Vás uvádíme následující příklad, proč montujeme rekuperace
do rodinných domů. Při obvyklé účinnosti rekuperace asi 85% – 90% je přiváděný vzduch předehříván, např. z -5°C až na teplotu 19°C – 20°C
při vnitřní teplotě domu 22°C.

V porovnání s větráním okny sníží tato rekuperace provozní náklady domu zhruba
o 2 000 Kč až 4 500 Kč za rok, podle aktuálních cen energií (plyn, elektřina).

Vzhledem k tomu, že ceny fosilních paliv stále vzrůstají je velice výhodné stavět
pro Vás nízko energetické domy, neboť Vám zajistí velmi levný provoz.

Tento systém revolučního větrání lze doplnit vytápěním pomocí tepelného čerpadla, které Vám k domu rovněž nainstalujeme a zprovozníme společně se strojově řízeným větráním. Je třeba si všechno uvědomit a myslet na budoucnost.
Jedná se o revoluční technologii při vytápění rodinných domů, která Vám značně šetří finanční rozpočet na provoz domácnosti.

Výhody nuceného větrání s rekuperací tepla.

  • 80% až 95% úspora energie oproti běžnému větrání během topné sezóny.
  • Neustále čerstvý vzduch bez překračování koncentrace obsahu CO2.
  • Filtrovaný vzduch bez znečištění prachem a pyly – výborné pro alergiky.
  • Vysoký komfort – teplý vzduch bez průvanu a ochlazování konstrukcí.
  • Bez hlukového zatížení – větrání se zavřenými okny.
  • Nepřetržitý odvod vlhkosti – ochrana proti plísním.
  • Bezobslužný provoz.

Solární systémy.

Námi dodávané domy můžeme také doplnit o ekologické a velmi úsporné technologie pro ohřev teplé užitkové vody a přitápění (včetně venkovního bazénu). 


Na přání dodáváme :

 • pomocné vybavení pro handicapované osoby
 • softwarové zajištění provozu a ovládání domu
 • venkovní žaluzie, bezpečnostní okna a dveře
 • systémy centrálního vysávání